Συχνές Ερωτήσεις

Q?

Σε περίπτωση ζημιάς για Αυτοκίνητο

A.

Η φροντίδα Ατυχήματος αποστέλλει συνεργάτη στον τόπο ατυχήματος προκειμένου να φροντίσει για την γρήγορη εξυπηρέτησή του πελάτη προκειμένου να:

Συμπληρώσει το έντυπο ‘Δήλωσης Ατυχήματος’.

Παράσχει βοήθεια για τη συμπλήρωση του εντύπου ‘Φιλικού διακανονισμού’.

Να φωτογραφήσει το Ασφαλισμένο όχημα και τυχόν εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα τρίτων.

Δώσει τηλεφωνικές Νομικές και Ιατρικές συμβουλές σε σχέση με το ατύχημα.

Να καλέσει την τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός

Να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας που μεσολάβησε για τη σύναψη του συμβολαίου σας

Q?

Απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποζημιωθώ σε περίπτωση ατυχήματος

A.

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος

Δήλωση ατυχήματος ή φιλικής δήλωσης

Αντίγραφο δελτίου συμβάντων από την τροχαία

Πραγματογνωμοσύνη

Τιμολόγια επισκευής και λοιπά παραστατικά

Εξουσιοδότηση σε περίπτωση καταβολής της αποζημίωσης σε άλλο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη.

Q?

Πώς να επιλέξω την ασφάλεια ζωής που θα με καλύπτει απόλυτα;

A.

Αρχικά πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά τι ανάγκες θα χρειαστεί  να καλυφθούν στην περίπτωση μιας αναπάντεχης κατάστασης.

Καταγράψτε  τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις σας και προσπαθήστε να υπολογίσετε  τι επιπλέον έξοδα θα προκύψουν στην περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο

Q?

Γιατί να προχωρήσω σε ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, εφόσον είμαι ασφαλισμένος στον κοινωνικό μου φορέα;

A.

Σε μια ενδεχόμενη βλάβη της υγείας, η πληρότητα αλλά και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και την γρήγορη αποκατάσταση της υγείας.

Οι αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και η ταχεία εξυπηρέτηση, συντελούν επίσης σημαντικά στην ομαλή πορεία της αποθεραπείας.

Το κόστος όμως για την εξασφάλιση των παραπάνω είναι συχνά απαγορευτικό όταν βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασθενή, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα.

Q?

Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

A.

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος ισχύει από 1η Μαΐου 2000 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το έντυπο που προσφέρει βοήθεια:

  •  στους εμπλεκόμενους οδηγούς να καταγράφουν με αντικειμενικό τρόπο το περιστατικό του τροχαίου ατυχήματος.
  •  για αποζημίωση υλικών ζημιών, χωρίς ταλαιπωρία και ανούσιες διαδικασίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας προτείνουμε να:

  • συμπληρώστε πλήρως και υπογράψτε και οι δύο οδηγοί τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος.
  • φροντίστε να την καταθέσετε στην Ασφαλιστική σας εταιρία, το γρηγορότερο δυνατό.